US Open krigføring over et par falmede jeans

Steve Osman sier at etter en “stygg” innkjøring med USAs tennisforenings president Katrina Adams, ble han og gjestene bedt om å forlate.