Franca Sozzani hedret i sønnens bryllup til Bee Shaffer

'Bee hadde skrevet til Franca at hun lovet å ta vare på sønnen og hvor mye hun elsket ham,' sa en gjest.