Smith-unges forvirrende syn på tilværelsen

'Det er bevist at hvordan tiden beveger seg for deg avhenger av hvor du er i universet,' sa Jaden.